Mida tähendab tõstejõud ja mis selle põhjustab?

‘Tõstejõud’ tähendab antud kontekstis ülespoole suunatud jõudu pumba tööratta/võlli suhtes töötamise ajal. Selline olukord tekib kui pump pumpab rõhkem vett kui on antud pumba nominaalne vooluhulk. See tähendab, et pump töötab kõvera paremal pool servas.

 

Tavaliselt kaevu paigaldatud pumpadel millele on pandud tagasilöögiklapp, tõstejõud ei esine. See tuleneb sellest, et vesi jääb torusse peale pumba välja lülitamist ja tagasilöögiklapp moodustab vasturõhu, mis mõjub koheselt pumbale kui see sisse lülitada ja sellega kaasnevalt ei lase pumbal töötada kõvera paremal pool servas.

 

Kui aga tagasilöögiklappi pole paigaldatud või lekib, siis ei ole torus vett, mis pumba käivitumisel mõjuks. Sellisel juhul mõjub enamus pumpade töörattale/võllile tõstejõud. Tõstejõud kandub edasi pumba ja mootori ühendusse, mis tähendab tõstejõu olemasolu ka mootoris.

 

Kuigi enamus tootjate mootorid on varustatud tõstejõu vastaste laagritega mis suudavad mingi piirini taluda tõstejõudu, peaks tõstejõu tekkimist vältima, et vähendada pumba- ja mootoriosade kulumist. Käivitushetkel tekkiv tõstejõud põhjustab pumba ja mootori kiiret kulumist.