Mis vahet on heitveepumbal ja kuivenduspumbal?

Kuivenduspumbad on mõeldud pinnasevee, põhjavee ja imbunud vee pumpamiseks erinevatesse kohtadesse. Heitvee pumbad on esmajoones heitvee pumpamiseks. Kaasa arvatud näiteks heitvee pumpamist kollektoritest ja pumpadest.

Need kaks pumbatüüpi erinevad kõige rohkem vabade osade läbilaske suuruse poolest, näiteks maksimaalne lubatud tahkete osakeste suurus heitvees. Heitveepumpadel on tavaliselt suurem tahkete osade läbilaskevõime kui kuivenduspumpadel.