Mis on mõõdaviikude roll ja kuidas need peaksid olema seatud?

Et tagada pumbas adekvaatne jahutus ja määrimine peab läbi pumba liikuma piisav vooluhulk. Ebadekvaatne jahutus ja määrimine viib ülekuumenemiseni, laagrite kulumiseni, tihendi pindade hõõrdumiseni, võllitihendite leketeni, mis kõik omakorda viivad pumbarikete või talitlushäireteni. Sellise riski olemasolul, et pump ei suuda töötada vajaliku minimaalse vooluhulgaga, peab paigaldama möödavoolu.

Möödavooluga juhitakse pumba survepoolelt tulev vedelik kas pumba imipoolele (kui võimalik) või mahutisse, et kindlustada piisav jahutus. Samas peab olema tagasipumbatava vedeliku piisav jahtumine, enne kui see suundub uuesti läbi pumba, et hoida ära pumba ülekuumenemine. Sel põhjusel ei tohi möödavoolu ühendata otse pumba imiavasse. Möödavoolu torustik on tehtud korrektselt kui pumba vajalik miinimum vooluhulk on tagatud, mis on ära toodud kasutusjuhendis. Täiskoormusel ei tohi vooluhulk süsteemis ja möödavoolus kokku ületada pumba maksimaalset toodetavat vooluhulka.