Mis on hüdrolöök ja kuidas see tekib?

Vee hüdrolöök on rõhu tõus, mille kutsub esile voolukiiruse kiire muutus. Selle nähtuse nimeks on hüdrolöök, sest sageli kaasneb ka antud nähtusega heli, mis sarnaneb haamriga toru pihta löömisele.

Kaevus võib antud nähtus tekkida, kui a) kaevus asuva toru tagasilöögiklapp on paigaldatud rohkem kui 9 m veepiirist kõrgemale, või b) kui tagasilöögiklapi ja pumba vahelises torus on leke nii, et see osa jookseb tühjaks veest ja üleval pool klappi on vett täis. Mõlemal juhul tekib torus osaliselt. Pumba järgmisel käivitamisel täitub toru suurel kiirusel veega ja surub vastu tagasilöögiklappi ja torus üleval pool klappi olevat vett, põhjustades sellega rõhu tõusu või löögi. Selline rõhu tõus võib põhjustada torustiku lõhkemisi või ühenduste purunemist ja võib kahjustada pumpa ja/või mootorit. Kui esinevad hüdrolöögid tuleks süsteem välja lülitada ja tuleks kutsuda pumba paigaldaja, kes selle probleemi lahendaks.