Miks SQ pump ikka veel töötab kuigi väljalülitus piir on saavutatud?

Põhjuseks võib olla rõhulüliti, kuna sellesse võib ladestuda osakesi mis põhjustavad selles häireid.

Vedelikus sisalduvad tahked osakesed võivad ladestuda üle pikema aja rõhulülitis ja põhjustada selles häireid.

Rõhulüliti tuleks süsteemist eemaldada ja puhastada mõlemast otsast, nii imipoolt kui ka survepoolt.