Miks JP pump ei tööta kui ma selle sisse lülitan?

Kontrollige ega kaitse ei ole välja lülitunud. Kas toitekaabel on pistikus? Ühendage pump teise pistikupesaga ja kontrollige kas see töötab. Ainult Hydrojeti puhul: Kontrollige rõhulüliti korras olekut. Laske spetsialistil toitekaabeldus ülevaadata.