Miks JP pump ei jää seisma?

Torustikus võib olla leke. Mõni kraan või muu veevõtu koht võib olla veel avatud. Laske selleks ettenähtud ettevõttel teostada survetest teie torustikule.