Miks JP pump ei jää seisma?

Torustikus võib olla leke. Mõni kraan või muu veevõtu koht võib olla veel avatud. Laske selleks ettenähtud ettevõttel teostada survetest teie torustikule.


    Facebook Twitter LinkedIn