Miks JP pump lülitub kiiresti sisse ja välja?

Imitorus võib olla leke või vees on õhku. Kontrollige, et tagasivooluklapp on paigaldatud imitorusse ja kontrollige, et see töötaks korralikult. Ainult Hydrojeti puhul: Eelrõhk hüdrofooris ei ole korrektselt seadistatud. Kontrollige, et eelseadistus rõhk on seadistatud vastavalt kasutusjuhendile. Palun võtke ühendust spetsialistiga selliste tööde jaoks.